สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่: 10 มีนาคม 2552
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ระบบเจ้าหน้าที่ 36
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 68,379 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม ขอเชิญร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
24 ก.ย. 60
18
  ข่าวรับสมัครงาน ทม.คอหงส์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
22 ก.ย. 60
401
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งใหญ่ โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินจังหวัดสงขลา
22 ก.ย. 60
127
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งใหญ่ รับบัตรสวัสดิการรัฐ
22 ก.ย. 60
133
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง
22 ก.ย. 60
139
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ การจัดการเรื่องร้องเรียน
22 ก.ย. 60
118
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
22 ก.ย. 60
94
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-9 ตำบลบ้านใหม่
22 ก.ย. 60
74
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ประกาศผลจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกน้ำ)
22 ก.ย. 60
206
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ
22 ก.ย. 60
71
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
22 ก.ย. 60
67
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.คูขุด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
22 ก.ย. 60
72
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ประกาศ อบต.ระโนด เรื่องกำหนดโครงการสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
22 ก.ย. 60
64
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ประกาศ อบต.ระโนด เรื่องการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
22 ก.ย. 60
61
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน
22 ก.ย. 60
59

»ข้อมูลทั้งหมด 68,379 รายการ