สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่: 10 มีนาคม 2552
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ระบบเจ้าหน้าที่ 1
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 45,682 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) แจ้งตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล ม.1
10 ก.พ. 59
135
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายแดง หมู่ที่ ๑๑
10 ก.พ. 59
150
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายถนอม หมู่ที่ ๑๐
10 ก.พ. 59
151
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ ประกาศเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
10 ก.พ. 59
158
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
10 ก.พ. 59
158
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังใหญ่ อบต.วังใหญ่ >>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2559
10 ก.พ. 59
140
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ เรื่อง การปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.2)
10 ก.พ. 59
87
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพังยาง ประจำปีงบประมาณ 2559 (หมู่ที่ 4)
10 ก.พ. 59
65
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อดาน การชำระภาษีประจำปี 2559
10 ก.พ. 59
81
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559
10 ก.พ. 59
80
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
10 ก.พ. 59
64
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
10 ก.พ. 59
62
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นสานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย BIKE TO PERLIS
10 ก.พ. 59
83
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปริก ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2559
10 ก.พ. 59
88
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 2 โครงการ
10 ก.พ. 59
111

»ข้อมูลทั้งหมด 45,682 รายการ