สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่: 10 มีนาคม 2552
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ระบบเจ้าหน้าที่ 4
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 56,347 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)
25 ส.ค. 59
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
25 ส.ค. 59
22
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน กันยายน 2559
25 ส.ค. 59
26
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เทศบาลตำบลบ้านไร่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
25 ส.ค. 59
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลาน ประกาศตรวจรับงานจ้าง
25 ส.ค. 59
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 2 โครงการ
25 ส.ค. 59
30
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรถนนเสน่หานุสรณ์
24 ส.ค. 59
185
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในกิจกรรมพบปะยามเช้าและประเด็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานทุกวันพุธ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
24 ส.ค. 59
155
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองกวาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง แจ้งราคากลางตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่3 บ้านช้างให้ โดยวิธีพิเศษ
24 ส.ค. 59
231
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองกวาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง แจ้งราคากลางตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างกำแพง พร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านช้างให้ โดยวิธีพิเศษ
24 ส.ค. 59
227
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชิงโค ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (สอบคัดเลือก) เป็นพนักงานจ้าง
24 ส.ค. 59
330
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชิงโค ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
24 ส.ค. 59
323
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ การเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24 ส.ค. 59
205
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำนักแต้ว ประกาศราคากลางและตารางกำหนดวงเงิน - โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
24 ส.ค. 59
161
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศผลผู้ชนะการประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
24 ส.ค. 59
131

»ข้อมูลทั้งหมด 56,347 รายการ