สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่: 10 มีนาคม 2552
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ระบบเจ้าหน้าที่ 3
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 31,402 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.กำแพงเพชร ทดสอบระบบ
15 ก.ย. 57
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเปี๊ยะและคูระบายน้ำบ้านห้วยโอน หมู่ท
12 ก.ย. 57
155
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โครงการขุุดลอกห้วยเปี๊ยะและคูระบายน้ำบ้านห้วยโอน หมู่ที่ 9
12 ก.ย. 57
135
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองสายคลองไม้ไผ่ หมู่ที่ 5
12 ก.ย. 57
143
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โครงการขุดลอกเหมืองสายคลองไม้ไผ่ หมู่ที่ 5
12 ก.ย. 57
136
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(เนื้ออวน)ในโครงการส่งเสริมแลพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้าน จำนวน ๓ รายการ
12 ก.ย. 57
139
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย กม.19 -ท่า
12 ก.ย. 57
159
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร (เนื้ออวน) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้
12 ก.ย. 57
135
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
12 ก.ย. 57
146
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ บันทึกข้อตกลง
12 ก.ย. 57
135
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านไร่ เรื่องประกาศ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
12 ก.ย. 57
113
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน
12 ก.ย. 57
106
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กระแสสินธุ์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรงเหล็กริมถนนเกาะใหญ่-เชิงแส (บ้านนายสมศักดิ์
12 ก.ย. 57
110
  หมวดหลัก ทต.กระแสสินธุ์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรงเหล็กริมถนนเกาะใหญ่-เชิงแส (บ้านนายสมศักดิ์
12 ก.ย. 57
60
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กระแสสินธุ์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรงเหล็กบริเวณหน้าวัดทุ่งบัว หมู่ 1
12 ก.ย. 57
108

»ข้อมูลทั้งหมด 31,402 รายการ