สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่: 10 มีนาคม 2552
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ระบบเจ้าหน้าที่ 3
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 31,162 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เงินสงเคราะห์เพื่่อการยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
1 ต.ค. 57
92
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557
1 ต.ค. 57
73
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง ประกาศเทศบาลตำบลปาดัง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
1 ต.ค. 57
64
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านไร่ กำหนดวันและเวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2557
1 ต.ค. 57
82
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจัดงานสืบสานประเพณีเมืองพะวง ร่วมลอยกระทงลงเลสาบ ในระห
1 ต.ค. 57
70
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งใหญ่ ประกาศใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1 ต.ค. 57
54
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภค
1 ต.ค. 57
86
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รัตภูมิ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ
1 ต.ค. 57
114
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1 ต.ค. 57
42
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สะบ้าย้อย ซ้อมแผนเผชิญเหตุเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่
1 ต.ค. 57
74
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง อบต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ติด
1 ต.ค. 57
99
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง อบต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ติด
1 ต.ค. 57
82
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง อบต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ติด
1 ต.ค. 57
76
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดงานสืบสานประเพ
1 ต.ค. 57
93
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนรู ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1 ต.ค. 57
88

»ข้อมูลทั้งหมด 31,162 รายการ