สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่: 10 มีนาคม 2552
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ระบบเจ้าหน้าที่ 1
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 39,300 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างระบบกระจายเสียงทางไกล
2 ก.ย. 58
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางกล่ำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2558
2 ก.ย. 58
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศวันตรวจรับงานจ้างทำแผนที่แม่บทด้วยระบบโปรแกรม Ltax Gis แล้วเสร็จ พื้นที่ 65 ตร.กม. เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านไร่
2 ก.ย. 58
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มเติมระบบกระจายเสียงอัตโนมัติแบบไร้สาย
2 ก.ย. 58
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
2 ก.ย. 58
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโดยกั้นห้องภายในอาคารสำนักงาน
2 ก.ย. 58
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
2 ก.ย. 58
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
2 ก.ย. 58
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถังประปา หมู่ที่ ๑
2 ก.ย. 58
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง การพ่นเคมีละอองฝอยละเอียด
2 ก.ย. 58
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
2 ก.ย. 58
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ตลาดตำบลสะกอม
2 ก.ย. 58
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญสมัครคัดเลือกรับรางวัล “เยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่”
2 ก.ย. 58
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากแตระ ม.3
2 ก.ย. 58
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
2 ก.ย. 58
5

»ข้อมูลทั้งหมด 39,300 รายการ