สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่: 10 มีนาคม 2552
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ระบบเจ้าหน้าที่ 53
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 73,365 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา 18 มกราคม วันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย
18 ม.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สทิงพระ รายงานคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง
18 ม.ค. 61
2
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ จำนวน 11 โล่ กิจกรรมวันวิชาการฟัรฎูอีนสัมพันธ์ ประจำปี 2561
18 ม.ค. 61
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังใหญ่ อบต.วังใหญ่ >>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560
18 ม.ค. 61
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 ม.ค. 61
37
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดระบบไฟฟ้าส่องสว่างฯ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองแดน
18 ม.ค. 61
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ธารคีรี ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดบ้านปะลงเห็ม หมู่ที่ 1
18 ม.ค. 61
28
  เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ธารคีรี แจ้งประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
18 ม.ค. 61
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพธิ์ การประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
18 ม.ค. 61
31
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ งบทดลองและงบประกอบ ประจำเดือนธันวาคม 2560
18 ม.ค. 61
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๓
18 ม.ค. 61
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม การแจ้งกำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เดือนมกราคม 2561 อบต.แม่ทอม
18 ม.ค. 61
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
18 ม.ค. 61
16
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 2
17 ม.ค. 61
42
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17 ม.ค. 61
53

»ข้อมูลทั้งหมด 73,365 รายการ